ក្រុមចម្រុះបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឡើងភ្នំឆ្នាំថ្មី

សូមអបអរសាទរចំពោះក្រុមដែលបានតម្រឹមសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមការងារ

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនដ៏រីករាយបានឈានចូលមកដល់ហើយ ក្រុមការងារចម្រុះបានរៀបចំសកម្មភាពឡើងភ្នំប្រពៃណី ដើម្បីអបអរសាទរការចាប់ផ្តើមឆ្នាំថ្មី។

ទន្ទឹងរង់ចាំកំណើនខ្ពស់ និងសមិទ្ធិផលនៅឆ្នាំ 2023។

ក្រុមចម្រុះបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឡើងភ្នំឆ្នាំថ្មី


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ